De Oosterhoutse Nachtegalen hebben een uitgebreid en breed repertoire met zowel geestelijke als wereldlijke muziek; van motetten, koralen en spirituals tot musicalnummers, popsongs en liederen, meegebracht uit bezochte concertlanden. Het is een goed gebruik dat van elke concertreis enkele authentieke werken uit de bezochte streek worden meegebracht om aan het repertoire te worden toegevoegd. Het koor zingt in zo’n 15 verschillende talen.

Vanzelfsprekend kunnen de Nachtegalen met sacrale meerstemmige muziek ook kerkelijke plechtigheden opluisteren.

Zeer regelmatig worden de Nachtegalen uitgenodigd medewerking te verlenen aan bijzondere, grote muziekproducties zoals de Carmina Burana, de Matthäus Passion, de musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, het Gala of the Year van Lee Towers, de Doelenconcerten te Rotterdam, Liverpool Oratorio van Paul McCartney, muziek-/theaterproducties met Zenga, enz.

Ook voor kleinschaliger muziek-/theaterproducties wordt regelmatig een beroep op de Nachtegalen gedaan. Vaak wordt dan speciaal voor die gelegenheid geschreven of gearrangeerd repertoire ingestudeerd; een concert met repertoire van Leonard Cohen, een eenmalige theaterproductie voor een jubileum van een fabrikant van lampen, speciale kerstproducties, enz.